top of page

Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti

  • Kıvırcık Kuzu Etini lezzetli kılan vücudundaki yağın Anadolu'daki kuzularda olduğu gibi kuyrukta toplanmamasıdır. Yağ kıvırcık kuzunun vücudunun her yerine dengeli bir şekilde dağılır.

  • Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti Coğrafi İşaret ile tescillenmiştir.

Coğrafi İşaretli

Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti

 18.02.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Menşe olarak Coğrafi İşaret Tescili yapılmıştır.

mense_adi.png
thumbnail_Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti L
BASKAN KUZU 2.JPG
thumbnail_kırklareli.png
3.JPG

Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti Özellikleri

    Meşhur Kırklareli Köftesi yapımında ağırlıklı olarak yerli besi dana eti kullanılır. İçerisine belli oranda lezzet vermesi için Kırklareli Kıvırcık Kuzu eti katılır. Kırklareli Kıvırcık Kuzu Etinin 18.02.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Menşe olarak Coğrafi İşaret Tescili yapılmıştır. Tescil Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Birliği tarafından yapılmıştır. Kıvırcık Kuzusu Trakya Bölgesinin yerli ırk hayvanlarındandır.

    Etini lezzetli kılan vücudundaki yağın diğer kuzularda olduğu gibi kuyrukta toplanmamasıdır. Yağ kıvırcık kuzunun vücudunun her yerine dengeli bir şekilde dağılır.

     Lezzeti etkileyen bir diğer unsurda hayvanların Balkan coğrafyasının doğal meralarında otlamasıdır. Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti üretiminde hayvanlar çoğunlukla, verimliliğini yılın çoğu zamanında koruyan orman içi ve çevresi meralardaki otlaklardan alır. Ormandaki ağaçların alçakta kalan yaprakları ve dökülen meşe palamutları da otlatmada kullanılır. Bu durum Kırklareli Kıvırcık Kuzu Etinin yüksek et kalitesinin göstergesidir.

Kırklareli Kıvırcık Kuzusunun et kalitesinde, karakteristik ırk özelliklerinin yanı sıra beslenme şeklinin ve yetiştirildiği coğrafyanın kendine özgü yapısının etkisi vardır. Kırklareli ilinde mera vejetasyonunda bitki örtü çeşitliliğinde; çayır salkımotu (P. pratensis), çayır kelp kuyruğu (Phleum pratense), darıcan (Echinochloa crus-galli), çok yıllık çim (Lolium perenne), saçaklı yumak, sıçanotu (Vulpia ciliata), yabani yulaf (Avena fatua), sakal otu (Aegilops triuncialis), sarı sakal otu, türkistan çimeni (Botriochola ischaemum), yeşil buzağı otu (Chrysopogon gryllus), üçgül (Trifolium tenuifolium), çayır üçgülü (Trifolium pratense), iri kır üçgülü (Trifolium campestre), yonca (Medicago sativa), boynuzlu geven (Astragalus hamosus), koca fiğ (Vicia narbonensis L.), adi fiğ, kara fiğ (Vicia sativa), küçük yonca (Medicago minima), büyük çiçekli fiğ (Vicia grandiflora), turna gagası (Grennium stepporum), yabani tere (Cardaria draba), kulakçıklı çoban dağarcığı (Thlapsi perfoliatum), tarla hezeranı (Consolida regalis), gelincik (Papaver rhoeas), sarı kantaron (Hypericum perforatum), küçük ebegümeci (Malva neglecta), tüylü aslan dişi (Taraxacum serotinum), tarla eşek marulu (Sonchus arvensis), uzun gövdeli kekik (Thymus longicaulis), meryem ana süt dikeni (Sylibum marianum), yalancı rumeli keteni (Camelina rumelica), kır kimyonu (Carum carvi), çok çiçekli düğün çiçeği (Ranunculus polyanthemos), atmaca otu (Pilosella hoppeana), evelik, kıvırcık labada (Rumex crispus) ve beyaz civan perçemi (Achillea millefolium) bulunur.

            Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti, Kırklareli ilinde yetiştirilen, 3 ilâ 6 aylık ve 30-50 kg ağırlıktaki saf Kıvırcık ırkı kuzulardan elde edilir. Kıvırcık kuzular, sütten kesim sonrası besiye alındığında coğrafi sınırdaki doğal kaynaklardan beslenir ve etleri ayırt edici özellik kazanır. Kırklareli Kıvırcık Kuzu Etinin özelliklerine aşağıda yer verilmektedir.

Kırklareli Kıvırcık Etinin Duyusal Özellikleri

Ph Değeri, Pasif Su Kaybı, Basınçla Su Kaybı
Pişirme Kaybı ve Warner Bratzler (Wb) Pik Kesme Kuvveti

Ekran Resmi 2021-05-14 19.17.15.png
Ekran Resmi 2021-05-14 19.17.02.png

Kesim ve Karkas Özellikleri

Ekran Resmi 2021-05-14 19.17.34.png
bottom of page