top of page

Mera ve Bitki Örtüsü

Coğrafi yapı ve iklim koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan doğal bitki örtüsünde beslenen hayvanların etleri lezzetli olur.

Aşağıda belirtilen endemik bitki türlerinin de duyusal karakteristikleri hayvanların beslenmesiyle ete, dolayısıyla köftenin lezzetine yansımaktadır.

Doğal bitki örtüsü köftenin hammaddesi olan etin özelliklerini etkileyen en önemli faktördür. Kırklareli önemli bir hayvancılık merkezidir, ilde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyaçları ilin meralarından karşılanmaktadır. Hayvanların ucuz ve sağlıklı yem kaynağı oluşturan meralar, Kırklareli ilinde biyo-çeşitlilik ve ot verimi açısından üstün niteliklere sahiptir. Merada otlayan, çayır kuru otuyla beslenen hayvanların et lezzetinin daha iyi olduğu birçok araştırıcı tarafından ortaya konulmuştur (Lejonklev, 2013; Falchero ve ark., 2010; Samkova, 2010; Martin ve ark., 2005; Carpino ve ark., 2004; Verdier-Metz, 2000).

Mera inekleri
3.jpeg

Kırklareli ili meralarında botanik özelliklerine göre en çok buğdaygiller (Poaceae), baklagiller (Fabaceae), geniş yapraklı otlar (Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae vd.) ve çalılar (Fagaceae vd.) bulunmaktadır. Bu 3 farklı bitki grubunun et üzerine farklı şekillerde etkileri bulunmaktadır.

1. Ülkemizde meralar genel olarak buğdaygil ağırlıklıdır. Kırklareli meralarında baklagilin hakim olması Türkiye meralarına göre farklılık oluşturmaktadır. Zengin baklagil ile kaliteli hayvan yemi sağlanmaktadır.  Baklagiller ham proteince zengin türler oluğundan, hayvanların protein ihtiyacını karşılamaktadır.

2. Meralarda  baklagillerin dışında nadir bulunan endemik türler de yer almaktadır ve bu türler elbette ki hayvanların et lezzetinde farklılık oluşturmaktadır. Kırklareli’nin tüm meralarında yapılan botanik inceleme sonucunda Kırklareli’ne ait endemik türler şu şekilde belirlenmiştir: “Asperula littoralis, Centaurea arenaria, Centaurea kilea, Crocus pestalozzae, Euphorbia palustris, Logfia minima (Türkiye için yeni bir tür), Najas marina, Onosma nigricaule, Poa jubata, Potamogeton nodosus, Salvinia natans, Silena sangaria, Stachys maritima, Thymus striatus VAHL var. interruptus, Trapa natans, Trifolium türlerine (özellikle Trifolium boccanei ve Trifolium glomeratum).” Bunların dışında il bitki çeşitliliği için önemli olan diğer türler: “Apliaceae, Carex sp., Dactylis glomerata, Fescuta sp. (Fescuta arundinacea), Gramineae, Lolium perenne, Medicago sativa, Thymus L.” (Çakır ve Aşkın, 2018).

Havadan Orman
bottom of page